Villkor och bestämmelser

Välkommen till Bit ProAir 24:s allmänna villkor. Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du med hjälp av vår plattform. Genom att komma åt eller använda Bit ProAir 24 samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte samtycker till någon del av dessa villkor, vänligen avstå från att använda vår plattform.

1. Användning av plattformen

Genom att använda Bit ProAir 24 är du medveten om att du är ensam ansvarig för de beslut du fattar göra baserat på den information och de tjänster som tillhandahålls på plattformen. Du samtycker till att använda vår tjänster för lagliga ändamål och i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

2. Offentliggörande av risker

Handel med kryptovalutor innebär inneboende risker och är föremål för marknadsvolatilitet. Bit ProAir 24-tums AI-drivna förutsägelser är inte garantier för framgångsrik handel. Du förstår att all handel beslut som fattas med hjälp av vår plattform sker på egen risk, och du rekommenderas att utföra dina forskning och söka professionell rådgivning vid behov.

3. Registrering av konto

För att få tillgång till vissa funktioner i Bit ProAir 24 kan du behöva registrera ett konto. Du samtycker till att tillhandahålla korrekt och fullständig information under registreringsprocessen och för att uppdatera denna information för att bibehålla dess riktighet. Du är ansvarig för att skydda ditt konto autentiseringsuppgifter och för all aktivitet som utförs med ditt konto.

4. Integritetspolicy

Din användning av Bit ProAir 24 styrs också av vår integritetspolicy. Genom att använda plattformen kan du samtycka till insamling, användning och delning av din information enligt beskrivningen i sekretesspolicyn Policy.

5. Immateriella rättigheter

Allt innehåll och material som finns tillgängligt på Bit ProAir 24, inklusive men inte begränsat till text, grafik, logotyper och programvara tillhör Bit ProAir 24 och dess licensgivare. Du samtycker till att inte använda, reproducera, distribuera eller modifiera något av vårt innehåll utan vårt uttryckliga tillstånd.

6. Begränsning av skadeståndsansvar

Bit ProAir 24 och dess dotterbolag ska inte hållas ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga eller följdskador, eller straffskadestånd som uppstår på grund av din användning eller oförmåga att använda plattformen. Vi garanterar inte riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten hos den information som tillhandahålls på plattformen.

7. Skadestånd

Du samtycker till att ersätta och hålla Bit ProAir 24, dess dotterbolag och deras respektive tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och agenter från och mot alla anspråk, skulder, skador, förluster och kostnader som uppstår på grund av din användning av plattformen eller din överträdelse av dessa villkor.

8. Ändringar av villkor

Bit ProAir 24 förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera dessa villkor. Förändringar kommer att vara effektiva vid publicering av de reviderade villkoren på plattformen. Din fortsatta användning av Bit ProAir 24 efter sådan ändringar innebär att du accepterar de ändrade villkoren.

9. Tillämplig lag

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i [Jurisdiction]. Någon tvister som uppstår enligt eller i samband med dessa villkor ska omfattas av den exklusiva behörighet för domstolarna i [Jurisdiction].
Genom att använda Bit ProAir 24 bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt dessa Villkor och bestämmelser.
Rulla till toppen
Skip to content