Podmienky a pravidlá

Vitajte v podmienkach používania služby Bit ProAir 24. Predtým, ako si pozorne prečítate tieto podmienky. pomocou našej platformy. Prístupom alebo používaním služby Bit ProAir 24 súhlasíte s týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou týchto podmienok, nepoužívajte našu platformu.

1. Používanie platformy

Používaním zariadenia Bit ProAir 24 beriete na vedomie, že ste výhradne zodpovední za rozhodnutia, ktoré na základe informácií a služieb poskytovaných na platforme. Súhlasíte s používaním našich služby na zákonné účely a v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

2. Zverejňovanie rizík

Obchodovanie s kryptomenami zahŕňa prirodzené riziká a podlieha volatilite trhu. Bit ProAir 24’s Predpovede založené na umelej inteligencii nie sú zárukou obchodného úspechu. Beriete na vedomie, že akékoľvek obchodovanie rozhodnutia urobené pomocou našej platformy sú na vaše vlastné riziko a odporúčame vám, aby ste sa riadili preskúmať a v prípade potreby vyhľadať odbornú radu.

3. Registrácia účtu

o prístupe k niektorým funkciám aplikácie Bit ProAir 24 si možno budete musieť zaregistrovať konto. Súhlasíte s tým, že poskytnúť presné a úplné informácie počas registrácie a aktualizovať ich. informácie, aby sa zachovala ich presnosť. Za ochranu svojho účtu ste zodpovední vy. poverenia a za akúkoľvek činnosť vykonávanú prostredníctvom vášho konta.

4. Zásady ochrany osobných údajov

Používanie služby Bit ProAir 24 sa tiež riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov. Používaním platformy súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a zdieľaním vašich informácií, ako je opísané v pravidlách ochrany osobných údajov. Politika.

5. Duševné vlastníctvo

Všetok obsah a materiály dostupné na serveri Bit ProAir 24, okrem iného text, grafika, logá a softvér sú majetkom spoločnosti Bit ProAir 24 a jej poskytovateľov licencií. Súhlasíte s tým, že nebudete používať, reprodukovať, distribuovať alebo upravovať akýkoľvek náš obsah bez nášho výslovného súhlasu.

6. Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Bit ProAir 24 a jej pridružené spoločnosti nenesú zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné, následné, alebo trestné škody vyplývajúce z vášho používania alebo nemožnosti používať platformu. Nezaručujeme presnosť, úplnosť alebo spoľahlivosť informácií poskytovaných na platforme.

7. Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť Bit ProAir 24, jej pobočky a ich príslušné vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov od akýchkoľvek nárokov, záväzkov, škôd a proti nim, straty a výdavky vyplývajúce z vášho používania platformy alebo z porušenia týchto podmienok.

8. Zmeny podmienok

Spoločnosť Bit ProAir 24 si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať tieto podmienky. Zmeny budú účinné po zverejnení revidovaných podmienok na platforme. Vaše ďalšie používanie systému Bit ProAir 24 po takomto zmeny znamená, že súhlasíte s upravenými podmienkami.

9. Rozhodné právo

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi [Jurisdiction]. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú na základe týchto podmienok alebo v súvislosti s nimi, podliehajú výlučne právomoc súdov [Jurisdiction].
Používaním zariadenia Bit ProAir 24 potvrdzujete, že ste si prečítali tieto pravidlá, porozumeli im a súhlasíte s nimi. Podmienky a pravidlá.
Návrat hore
Skip to content