Zasady i warunki

Witamy w Regulaminie Bit ProAir 24. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków przed przy użyciu naszej platformy. Uzyskując dostęp do Bit ProAir 24 lub korzystając z niego, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych warunków, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszej platformy.

1. Korzystanie z platformy

Korzystając z Bit ProAir 24, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za podejmowane decyzje. w oparciu o informacje i usługi udostępniane na platformie. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z usług w celach zgodnych z prawem i zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

2. Ujawnianie ryzyka

Handel kryptowalutami wiąże się z nieodłącznym ryzykiem i podlega zmienności rynkowej. Bit ProAir 24 Prognozy oparte na sztucznej inteligencji nie gwarantują sukcesu handlowego. Użytkownik rozumie, że wszelkie transakcje Decyzje podejmowane przy użyciu naszej platformy są podejmowane na własne ryzyko użytkownika i zaleca się, aby użytkownik i w razie potrzeby zasięgnąć profesjonalnej porady.

3. Rejestracja konta

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji Bit ProAir 24, konieczne może być zarejestrowanie konta. Użytkownik wyraża zgodę na podania dokładnych i kompletnych informacji podczas procesu rejestracji oraz ich aktualizacji informacje, aby zachować ich dokładność. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę swojego konta poświadczeń i za wszelkie działania prowadzone przy użyciu konta użytkownika.

4. Polityka prywatności

Korzystanie z Bit ProAir 24 podlega również naszej Polityce prywatności. Korzystając z platformy, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie swoich danych w sposób opisany w Polityce prywatności. Polityka.

5. Własność intelektualna

Wszystkie treści i materiały dostępne na Bit ProAir 24, w tym między innymi tekst, grafika, logo i oprogramowanie są własnością Bit ProAir 24 i jej licencjodawców. Użytkownik zgadza się nie używać, powielać, rozpowszechniać ani modyfikować jakichkolwiek treści bez naszej wyraźnej zgody.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

Bit ProAir 24 i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe szkody, lub szkody moralne wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z platformy. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności lub wiarygodności informacji udostępnianych na platformie.

7. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Bit ProAir 24, jej podmioty stowarzyszone i ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, strat i wydatków wynikających z korzystania z platformy przez użytkownika lub naruszenia przez niego niniejszych warunków.

8. Zmiany warunków

Bit ProAir 24 zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszych warunków w dowolnym momencie. Zmiany wejdą w życie po opublikowaniu zmienionych warunków na platformie. Dalsze korzystanie z Bit ProAir 24 po takim oznacza akceptację zmodyfikowanych warunków.

9. Prawo właściwe

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem [Jurisdiction]. Dowolny spory powstałe na mocy niniejszych warunków lub w związku z nimi będą podlegać wyłącznie jurysdykcja sądów [Jurisdiction].
Korzystając z Bit ProAir 24, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejsze warunki. Zasady i warunki.
Scroll to Top
Skip to content