Правила и условия

Добре дошли в Общите условия на Bit ProAir 24. Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използване на нашата платформа. С достъпа до или използването на Bit ProAir 24 вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от тези условия, моля, въздържайте се да използвате нашата платформа.

1. Използване на платформата

Използвайки Bit ProAir 24, вие потвърждавате, че носите пълната отговорност за решенията, които въз основа на информацията и услугите, предоставяни в платформата. Вие се съгласявате да използвате нашите услуги за законни цели и в съответствие с приложимите закони и разпоредби.

2. Оповестяване на риска

Търговията с криптовалути е свързана с присъщи рискове и е обект на пазарна волатилност. Bit ProAir 24’s Прогнозите, базирани на изкуствен интелект, не са гаранция за успех в търговията. Вие разбирате, че всяка търговия решенията, взети чрез нашата платформа, са на ваш собствен риск и ви съветваме да проучете и потърсете професионален съвет, ако е необходимо.

3. Регистрация на акаунт

за достъп до определени функции на Bit ProAir 24 може да се наложи да регистрирате акаунт. Вие се съгласявате да да предоставяте точна и пълна информация по време на процеса на регистрация и да я актуализирате. информация, за да се поддържа нейната точност. Вие носите отговорност за опазването на вашия акаунт. и за всяка дейност, извършена чрез вашия акаунт.

4. Политика за поверителност

Използването на Bit ProAir 24 от ваша страна също се урежда от нашата Политика за поверителност. С използването на платформата вие се съгласявате със събирането, използването и споделянето на вашата информация, както е описано в Декларацията за поверителност. Политика.

5. Интелектуална собственост

Цялото съдържание и материали, налични в Bit ProAir 24, включително, но не само, текст, графики, логата и софтуера са собственост на Bit ProAir 24 и нейните лицензодатели. Вие се съгласявате да не използвате, възпроизвеждате, разпространявате или променяте каквото и да е от нашето съдържание без нашето изрично разрешение.

6. Ограничаване на отговорността

Bit ProAir 24 и нейните филиали не носят отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, последващи, или наказателни щети, произтичащи от използването или невъзможността за използване на платформата. Ние не гарантираме точността, пълнотата или надеждността на информацията, предоставена в платформата.

7. Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите и да не причинявате вреди на Bit ProAir 24, нейните филиали и съответните им служители, директори, работници и агенти от и срещу всякакви искове, отговорности, щети, загуби и разходи, произтичащи от използването на платформата от Ваша страна или от нарушаването на тези условия.

8. Промени в условията

Bit ProAir 24 си запазва правото да актуализира тези условия по всяко време. Промените влизат в сила след публикуването на преработените условия в платформата. Продължаването на използването на Bit ProAir 24 след това промени означава, че приемате променените условия.

9. Управляващо право

Тези условия се уреждат от и се тълкуват в съответствие със законите на [Jurisdiction]. Всички споровете, възникнали по силата на тези условия или във връзка с тях, са предмет на изключителната компетентност на съдилищата на [Jurisdiction].
С използването на Bit ProAir 24 вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили с тези Правила и условия.
Scroll to Top
Skip to content