Όροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ήρθατε στους Όρους και Προϋποθέσεις του Bit ProAir 24. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση του Bit ProAir 24, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα μας.

1. Χρήση της πλατφόρμας

Χρησιμοποιώντας το Bit ProAir 24, αναγνωρίζετε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αποφάσεις που λαμβάνετε. κάνουν με βάση τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται στην πλατφόρμα. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε το υπηρεσίες για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

2. Γνωστοποίηση κινδύνων

Η διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων ενέχει εγγενείς κινδύνους και υπόκειται στη μεταβλητότητα της αγοράς. Bit ProAir 24’s Οι προβλέψεις με βάση την τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία των συναλλαγών. Αντιλαμβάνεστε ότι οποιαδήποτε συναλλαγή Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τη χρήση της πλατφόρμας μας είναι με δική σας ευθύνη και σας συμβουλεύουμε να διεξάγετε τις έρευνα και αναζήτηση επαγγελματικών συμβουλών εάν χρειάζεται.

3. Εγγραφή λογαριασμού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες του Bit ProAir 24, ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε έναν λογαριασμό. Συμφωνείτε να να παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες κατά τη διαδικασία εγγραφής και να τις ενημερώνετε. πληροφορίες για τη διατήρηση της ακρίβειάς τους. Είστε υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη του λογαριασμού σας διαπιστευτήρια και για κάθε δραστηριότητα που διεξάγεται με τη χρήση του λογαριασμού σας.

4. Πολιτική απορρήτου

Η χρήση του Bit ProAir 24 από εσάς διέπεται επίσης από την Πολιτική Απορρήτου μας. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα, εσείς συναινείτε στη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των πληροφοριών σας, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου. Πολιτική.

5. Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο και το υλικό που διατίθεται στο Bit ProAir 24, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, γραφικών, λογότυπα και λογισμικό, αποτελούν ιδιοκτησία της Bit ProAir 24 και των δικαιοπαρόχων της. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε, αναπαράγετε, διανέμετε ή τροποποιείτε οποιοδήποτε περιεχόμενό μας χωρίς τη ρητή μας άδεια.

6. Περιορισμός της ευθύνης

Η Bit ProAir 24 και οι θυγατρικές της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, επακόλουθη, ή τιμωρητικές ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της πλατφόρμας. Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχονται στην πλατφόρμα.

7. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την Bit ProAir 24, τις θυγατρικές της και τις αντίστοιχες αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους και αντιπροσώπους από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, ευθυνών, ζημιών, απώλειες και έξοδα που προκύπτουν από τη χρήση της πλατφόρμας από εσάς ή την παραβίαση των παρόντων όρων από εσάς.

8. Αλλαγές στους όρους

Η Bit ProAir 24 διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ κατά την ανάρτηση των αναθεωρημένων όρων στην πλατφόρμα. Η συνέχιση της χρήσης του Bit ProAir 24 μετά από μια τέτοια αλλαγές σημαίνει ότι αποδέχεστε τους τροποποιημένους όρους.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του [Jurisdiction]. Οποιοδήποτε Οι διαφορές που προκύπτουν βάσει ή σε σχέση με τους παρόντες όρους υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του δικαιοδοσία των δικαστηρίων του [Jurisdiction].
Με τη χρήση του Bit ProAir 24, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τα παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο